Pilota i cultura

El 5 de setembre de 2014 la pilota valenciana va ser declarada per decret “Bé d’interés cultural immaterial”, pel Govern de la Generalitat Valenciana. Es comprometia a vetlar pel seu normal desenvolupament, a promocionar-ne la pràctica i fomentar-ne el coneixement i a fer-la valdre com una senya d’identitat del poble valencià. Al capdavall, aquesta declaració no feia més que reconéixer l’innegable vessant cultural que la pilota ha tingut al llarg del temps i la inspiració que l’estètica i espectacularitat del joc han provocat en nombrosos artistes plàstics i literats.

Museu de la pilota

Saber-ne més

Pilota i literatura

Saber-ne més

Espai cultural Pelai 1868

Saber-ne més

Pilota, audiovisual i arts plàstiques

Saber-ne més