Estil indirecte

Modalitats internacionals

Joc internacional

Joc creat exclusivament per a les competicions internacionals. S’enfronten dos equips formats per cinc jugadors que s’alternen després de la jugada inicial. La manera de contar és igual que en les modalitats valencianes que hem assenyalat abans: 15, 30, Val i Joc. El terreny de joc és quadrangular amb una longitud de 70 metres i una amplària entre els 15 i 20 metres, on el quadre on s’efectuarà la treta serà de 8×8, amb una distància de 24 metres entre el quadre de traure i el de restar. Una vegada iniciat el joc amb el traure, la pilota ha de ser restada per l’altre equip que sempre la jugarà de bo (a l’aire o al primer bot) superant la línia central, de manera que es continuarà el joc fins que algun dels dos equips perda el quinze o faça falta.

Llargues internacionals

Modalitat que també es juga només en les competicions internacionals i que és molt similar a la seua modalitat valenciana i mare de totes les altres: les llargues. L’única diferència és que aquesta variant es juga en un terreny de joc obert, dibuixat a terra, d’aproximadament 72 metres de llarg per una amplària de 19 metres en la zona de la treta (la jugada inicial) i 10 metres en el rest (amb forma d’embut). Com a norma general les partides són a 40 punts, és a dir, a huit jocs i els equips estan formats per un total de cinc jugadors.

One Wall

Similar a l’handbol (Irlanda) o frontball (Estats Units), es tracta d’una modalitat que es juga contra una paret. La pilota utilitzada és similar a la de frontenis. Ha tingut promoció de la Federació de Pilota Valenciana durant els últims anys, amb motiu del seu caràcter internacional, i s’ha inclòs en les últimes edicions dels jocs escolars i campionats juvenils.