Estil indirecte

Frontó valencià

Modalitat també molt estesa en el món amateur. Es pot jugar individual o per parelles. Consisteix en fer que la pilota colpege en el frontis. El recinte on es juga s’anomena frontó i sol tenir una mida de 25 metres de llargària. La pilota utilitzada és la de tec i pesa al voltant de 45 grams.