Estil indirecte

Frare

És una modalitat practicada a les comarques del nord del País Valencià encara que també es juga en alguns indrets d’Aragó i Catalunya. en algunes localitats de la Plana Baixa i el Maestrat, sobretot a Traiguera. Es practica en un trinquet amb frares: consta de tres parets i dos bisells pegats als cantons conformant un espai rectangular. Aquestos bisells, acabats en forma de caputxó, són anomenats frares i per la seua forma donen incertesa al joc.