Estil directe

Escala i corda

Es disputa al trinquet, on hi ha una corda enmig de la pista que divideix als dos equips de pilotaris, que poden ser un, dos o tres jugadors.

La regla bàsica d’aquesta modalitat consisteix a tornar la pilota al rival per damunt la corda, cometent falta quan aquesta no arriba a l’altre camp, ho fa per baix o impacta en una part del cos diferent de la mà. Es segueix una notació similar a la del tenis: 15, 30, Val i Joc. Només es permet que la pilota bote una vegada abans de tornar-la a l’altre camp. Els bots que fa la pilota sobre els escalons no conten.