Suport a iniciatives culturals i esportives

A banda de les activitats purament acadèmiques, la Càtedra dóna suport a diferents iniciatives lúdiques de tipus cultural o esportiu relacionades amb la promoció de la pilota. Algunes d’aquestes han sigut:

Representació de l’obra de teatre “Cavallers” sobre pilota valenciana.
Representació de l’obra de teatre “L’home bo” sobre pilota valenciana.
I Torneig-exhibició pilota-platja
Col·laboració amb el Circuit de Màdel
Activitats de promoció de l’estudi de la pilota a Catalunya
Assistència anual a la fira del llibre
Assistència anual a la fira del llibre valencià