Publicacions divulgatives sobre pilota valenciana

Al llarg dels seus cinc anys de vida, la Càtedra ha desenvolupat més de cincuanta activitats, entre elles destaquen les següents investigacions i publicacions:

Publicació i edició del llibre-Còmic “El Genovès” (2016)
Publicació del llibret de teatre “Cavallers” (2016)
Publicació i edició del “Manual d’escoles de Pilota” (2017)
Publicació i edició del “Manual de foment de la Pilota” (2018)
Catàleg de l’exposició 22-41 sobre el frontó Valencià i el frontó Basc (2018)
Publicació i edició del llibre “Colp a Colp” (2019)
Estui di elaboració d’unitat didàctica de primària, amb col·laboració del CEFIRE (2019)
Publicació de la guia de construcció de trinquets de pilota grossa
Publicació i edició del llibre “Memòria recuperada. Fotos de Paco Durá” (2020)
Publicació i edició del llibre “Sabies què?: Curiositats i anècdotes de la pilota valenciana” (2020)
Catàleg de publicacions sobre pilota valenciana (2020)
Publicació del web divulgatiu “Molt més que un esport” (2021)
Promoció de publicacions web i revistes com: PilotaViu, Pilota Didàctica, Això és com tot i la Revista “Ferida”.
Edició Unitat didàctica de Scundària.
Adquisició de la publicació: El Genovés.
Adquisició de la publicació: Pilota grossa.
Actes del congrés: La pilota valenciana: Reptes per al Segle XXI (2018
Col·laboració amb la Trobada de pilota de la Mediterrània (2021)
Col·laboració amb 1r torneig de pilota adaptada de Tibi (2022)