La Càtedra

La Càtedra de Pilota Valenciana es va crear el juliol de 2016 a través d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Universitat de València. En l’àmbit d’aquest conveni, es desenvolupen una sèrie d’activitats formatives, culturals, d’investigació, promoció esportiva i d’extensió universitària orientades al coneixement i a la difusió permanent de la pilota valenciana.

L’objectiu principal de la Càtedra és dignificar l’esport de la pilota valenciana i amb ella contribuir al fet que la pilota es convertisca en un referent i es reconega el seu valor cultural i acadèmic. Entre les línies d’actuació d’aquest conveni, destaquen:

La promoció de recerques o projectes professionals sobre la pilota valenciana.
La dotació de premis per a treballs de fi de grau, fi de màster o beques per a tesis doctorals.
La organització de cursos de formació, seminaris o congressos sobre la pilota valenciana.
La organització de jornades de divulgació de la pilota en centres escolars.
La publicació de llibres sobre la pilota valenciana.

El conveni estableix la creació d’una comissió mixta de seguiment i control, formada per tres membres de cada entitat, encarregada de la planificació, execució i avaluació de les actuacions. Al llarg dels cinc anys de vida, s’han desenvolupat diverses activitats.

Investigacions sobre pilota valenciana

Saber-ne més

Publicacions divulgatives sobre pilota valenciana

Saber-ne més

Jornades formatives sobre pilota valenciana

Saber-ne més

Premis TFG i TFM

Saber-ne més

Suport a iniciatives culturals i esportives

Saber-ne més

Inscripció general

Saber-ne més