Proteccions

Cada modalitat, cada jugador requereix un tipus de protecció –dins d’un ventall de materials permesos per la reglamentació federativa– en funció del pes i consistència de la pilota, de la seua sensibilitat, de l’estil de joc i la comoditat a l’hora de jugar. La singularitat de la pilota ha fet que encara no hi haja una protecció estandarditzada per tots els jugadors.

A l’àmbit professional o d’elit es gasten sovint aquests materials:

— El guant de pell és la ferramenta de protecció per excel·lència. Protegeix la palma deixant lliures els dits encara que el seu ús en detriment en favor d’altres materials.
Cinta adhesiva de doble cara per fixar des de la palma i dits les proteccions.
— El “tessamoll” és espuma adhesiva que amorteix el colp.
— Les cartes de joc –els naips– degudament retallades i doblades són un element indispensable a la bossa d’un pilotari.
— Les planxetes són xicotets trossos de ferro concebuts per adaptar-se a la mà o dits del pilotari.
— Els didals sols s’utilitzen a la modalitat de raspall. Eviten danys als dits i ungles la “raspada” contra les lloses.
— L’esparadrap es gasta per fixar tots els elements anteriors.

La majoria d’aquests materials tenen una característica en comú que ha perdurat a través de la història, aquesta és que tant les pilotes com les proteccions s’elaboren encara manualment per artesans que transmeten el secret de pares a fills.