Pilotes

No hi ha una pilota única sinó que l’univers de la pilota valenciana està conformat per diverses pilotes que s’ajusten a les necessitats de cada modalitat i del nivell de pilotari.

La pilota de vaqueta és una icona d’aquest joc, molt més que un esport. Una joia artesanal que rep aquest nom per estar feta de pell de bou. Les actuals mesures reglamentàries per adults són 42 mm. de diàmetre i entre 42 i 48 grams de pes. S’utilitza a les modalitats d’escala i corda, raspall i galotxa.

La pilota de badana és la utilitzada en les modalitats de ratlles i a galotxa, al carrer. Un motiu per utilitzar pilotes de badana és la seua menor duresa i velocitat, que les fan més adients pels jugadors aficionats. Aquestes pilotes estan formades per una cobertura de pell assaonada d’anyell o d’ovella, per això el nom de badana, molt més suau que la vaqueta, i farcides de draps. Actualment s’utilitza pell sintètica. El procés de fabricació comença amb una boleta de goma, llana i fil, i finalment la pell cosida. Tenen un màxim de 42 grams. Per a jugar a frare empren una pilota més gran i pesada de 50 grams i 5 cm. de diàmetre aproximadament.

La pilota de tec es gasta exclusivament als frontons valencians. Estan fetes de pell de cabra, de color blanc, més dures i pesants que les de badana, i més grosses que les de vaqueta (48-50 grams i 5 cm. de diàmetre).

La pilota grossa, que dona nom a la modalitat, té un pes de 125 grams, un diàmetre de 7 cm. i una circumferència de 25 cm. Està feta amb un nucli de suro, farcida amb draps i pell.

Altres pilotes: sobre aquesta base hi ha altres tipus de pilota, com la pilota de màdel, la pilota de one wall –molt semblant a la de frontenis–, les pilotes per jugar a frare, les pilotes de goma o les d’esponja. Aquestes últimes indicades per aquelles i aquells que comencen. Fins i tot, qualsevol persona pot crear la seua per jugar a pilota valenciana amb una piloteta de plàstic, unes tisores, un bolic de llana i un poc d’esparadrap.